CM El AB:s kvalitetspolicy är att alltid uppfylla
våra kunders behov och förväntningar genom att ständigt
utvecklas tillsammans.

 


Om oss

CM El AB

1975 köpte Elajo av Domneåns kraft företaget Elinstallationer i Bankeryd AB med 6 montörer. Våra första lokaler var på Skolgatan 5 i Bankeryd. För övrigt bibliotekets gamla lokaler. 1978 köptes Lindbergs rör av Elajo och blev då Elajo Bankeryd AB och flyttade in i nuvarande lokaler på Fabriksvägen. El- och rörinstallationer bedrevs av Elajo början av 80-talet, då rördelen såldes till NVS rör. 1986 sålde Elajo Elinstallation rörelsen och fastigheten till Christer Rickman som då bildade CM El AB. Antalet montörer har pendlat mellan 10-14 man under CM El-tiden och inriktningen har varit på industrin och privatpersoner i Bankeryd med omnejd. Under många år bedrevs även en ganska stor verksamhet med apparatskåpsbyggen med vidhängande maskininstallation. 2004 övertogs CM El AB av Peter Vernersson som själv hade arbetat på företaget sedan 1989. Sedan 2009 drivs nu företaget av Peter Vernersson och Peter Honkala som köpte in sig som hälftenägare. Peter Honkala hade då arbetat i företaget sedan 2001. Peter Vernersson och Peter Honkala gick i samma klass på yrkesskolan och driver nu CM El AB tillsammans.

Vår kundkrets

Vår kundkrets består av kommuner, företag, privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, skolor och byggföretag. Verksamhetsområdet är Jönköping med omnejd. Kunden sätts alltid i centrum.

Vår Tvistlösning

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

 Slimmad organisation

Lättillgänglig, slimmad organisation och korta beslutsvägar kännetecknar CM El AB. Våra montörer är utrustade med servicebil och mobiltelefon, allt för att vi ska kunna hjälpa till snabbt.

Er säkerhet

CM El AB är givetvis medlem i EIO och har ett kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Allt för er säkerhets skull! Vi är utbildade inom mobila plattformar och utbildade i hjärt/lungräddning.

specialutbildad personal

Utbildade i felskökning till maskinanläggningar inom industri. Certifierade i data-/telenät, utbildade i Wascator, tvättutrustningar. Certifierade i elektriska värmegolv, brandtätningar. Personalen videreutbildas ständigt inom skötel av elanläggningar. Vi är utbildade inom mobila plattformar och utbildade i hjärt/lungräddning.

Tjänster/Målsättning

CM El AB erbjuder tjänster inom installation, service, och underhåll av el-, tele- och dataanläggningar.
Vår målsättning är att vara så mångsidiga så vi kan täcka alla Era behov inom el-, tele- och datainstallationer


Våra tjänster

Automation

Vi erbjuder oss att bygga och konstruera kompletta
automationsutrustningar, där vi erbjuder såväl komplett installation och automatikutrustning med tillhörande dokumentation
utfört i Auto-cad eller E-plan.

Tele/Datanät

Vi erbjuder tele/datanät med tillhörande komponenter för den senaste kategorin. Tele/data nätet överlämnas med tillhörande dokumentation och inmätningsprotokoll.

El/tele installation

Vi erbjuder kompletta el/tele -anläggningar inom alla entreprenadtyper. Vi utför även alla förekommande el/tele -installationer, stora som små, för både företag och privatpersoner.

Service och underhåll

Vi erbjuder oss att utföra service och underhåll på anläggningar till både byggnader och industriautomatik.Hur elsäkert är ditt hem?


Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Även nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom. Testet är en grundlig besiktning. Vi testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard.
Låt oss utföra EIO Eltest i din bostad!


Ur vår kvalitetspolicy:

"Göra varje beställare och projekt till en referens!"


Kvalitet & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

CM El AB:s kvalitetspolicy är att alltid uppfylla våra kunders behov och förväntningar genom att ständigt utvecklas tillsammans.

• Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra.
• Rätt kvalitet är alla medarbetares ansvar.
• Genom information och utbildning ska varje anställd ges möjlighet att öka sin kompetens för att aktivt och engagerat bidra till företagets utveckling.
• Varje anställd ska ha en klar förståelse för vilka uppgifter som ska utföras och vilka krav som ställs.

• Varje anställd ska ha den kunskap och förfoga över de resurser som behövs för att kunna utföra sina uppgifter efter givna instruktioner.
• Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
• CM El AB ska genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.
• Göra varje beställare och projekt till en referens.

För att kunna vidmakthålla vår kompetens ser vi till att våra anställda kontinuerligt utbildas inom respektive område. Vi anordnar tillsammans med våra leverantörer utbildningar i nya metoder och användning av nya material.

Kvalitet & Miljöpolicy

CM El AB använder sig av EIO-Q som är ett kvalitetssystem framtaget för elbranschen. EIO-Q är ett system som hanterar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

• CM El AB har som mål att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan.
• Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla beslut. Transporter, administration och teknik ska präglas av miljöansvar.
• Följa gällande lagar.
• Använda miljövänligt material
• Sortera avfall.
• Använda miljövänliga arbetsmetoder.


Hej! Det är någon av oss som svarar när du ringer till CM El AB
Kontakta oss gärna så hjälper vi Er!


 

Fredrik Johansson
Mail: fredrik.johansson
@elektrobyran.se

Filialchef
036-37 05 41
0708-37 88 99

 

Simon Simeonidis
Mail: simeon.simeonidis
@elektrobyran.se

Arbetsledare
036-37 05 42
0708-37 88 09

 Montörer

Bertil Mali

0708-37 88 47

Hannes Kjellberg

0708-37 88 14

Alexander Karlsson

0701-99 15 27

Alexander Dahlqvist

0709-37 88 12

Fredrik Sjöberg

0708-37 89 58


Gustav Ekström

0708-37 88 11

Karl-Gustav Hladisch

0721-42 49 92

Sebastian Nyberg

0706-60 88 48

Victor Karlsson

0708-37 89 46

Thomas Pedersen

0708-37 88 31


Jonas Klerk

0708-37 88 40

Felix Thurfors

0739-62 83 27

Carl Billengren

0706-62 53 11

Bernhard Björnell

0701-99 15 25

Jimmy Hansson

0701-99 15 26


Tim Hernodh

0707-58 76 25


Kontakta oss!

 

 

CM EL AB | Fabriksvägen 10 | 564 35 Bankeryd | Telefon: 036-37 88 30 | Fax: 036-37 81 57 | E-post: cmel@cmel.se